Aký čln si vybrať?

Picture Uvažujete o kúpe člnu? Ak áno, toto je článok, ktorý vám napovie na čo je potrebné  prihliadať pri výbere, čo je dôležité a podstatné. 

 Každý výrobca bude vyzdvihovať člny zo svojej ponuky, bude poukazovať na ich  pozitívne vlastnosti. Nie vždy sú však opisy založené na pravde a hlavne úplné.
 

Poďme sa teda pozrieť na dôležité vlastnosti člnov.

Nepotopiteľnosť
Najdôležitejšou vlastnosťou je nepotopiteľnosť. Ide o schopnosť člnu udržať sa na hladine aj po jeho úplnom zatopení. Výrobcami je garantovaná nepotopiteľnosť pri určitom počte osôb pre daný čln. Pre každú osobu musí byť zabezpečený vztlak minimálne 5kg.
Nafukovacie člny tu vďaka veľkým nafukovacím komorám majú navrch. Je to však len v prípade, že nedôjde k poškodeniu týchto komôr. Ostatné člny zabezpečujú vztlak vzduchovými komorami pri jednoplášťových člnoch, alebo je vztlak zabezpečený vzduchovou medzerou medzi jednotlivými vrstvami pri dvojplášťových člnoch.

Stabilita plavidla
Ako je to so stabilitou pri malých člnoch určených na rybačku alebo rekreáciu?
Pozdĺžna a smerová stabilita je zabezpečená ostrými hranami na krajoch dna plavidla. Ak tieto hrany na trupe chýbajú, čln je horšie ovládateľný a ťažšie drží smer.
Častým problémom je priečna stabilita, zabraňujúca prevráteniu plavidla jeho nakláňaním zo strany na stranu.
Hlavný vplyv na stabilitu má kombinácia nasledovných troch faktorov:
-         hmotnosť plavidla
-         šírka plavidla
-         tvar dna


Na úzkych člnoch do 1,2 metra je možné stabilitu zabezpečiť postrannými plavákmi, tak ako to viditeľné pri indiánskom katamarane.
Člny je možné zoradiť podľa stability nasledovne (od najstabilnejších):
-         plavidlá typu katamaran
-         plavidlá s plochým dnom
-         plavidlá s tvarom V – tieto plavidlá sa budú viac nakláňať
-         plavidlá s tvarom dna U – najmenej stabilné plavidlá


dno typu katamaran                                                                ploché dno s hranami na okraji

Pri výbere člna sa stretávame z dvoma hlavnými skupinami plavidiel. A to člny nafukovacie a pevné člny.

Nafukovacie člny
Často sa pri nich vyzdvihuje skladnosť sfúknutého a poskladaného člna. Pozabúda sa na prácnu prípravu pred použitím a tiež aj na slabú odolnosť materiálu voči mechanickému poškodeniu. Životnosť materiálu je menšia ako pri pevných člnoch.  Častým skladaním a rozkladaním nafukovacieho člnu postupne dochádza k praskaniu materiálu, z ktorého je čln vyrobený.
Vnútorný priestor je menší, nakoľko z veľkorysej šírky nafukovacieho člna odoberajú z vnútorného priestoru nafukovacie komory značnú časť.  Lacnejšie člny nedisponujú pevnou podlahou, čo takmer znemožňuje pohyb v člne.
Ďalšími negatívnymi vlastnosťami člna sú vyššie nároky na údržbu (viac o údržbe v ďalšom príspevku), väčší odpor člna pri pohybe po vodnej hladine čo vedie k potrebe silnejšieho motora.
Nafukovacie člny nemajú vrchnú hranu, ktorá by usmerňovala špliechajúcu vodu. Je to citeľné už aj pri plavbe v menších vlnách, kedy dochádza k rozstreku vody na posádku a do vnútra člna.
Väčšina produkcie nafukovacích člnov pochádza z Číny, kde najmä pri lacnejších modeloch sú prvoradé výrobné náklady na úkor kvality produkcie.
Pomerne často sa stáva pri lacnejších nafukovacích člnoch, že či už počas záruky alebo tesne po jej skončení sa začne čln rozliepať v spojoch valcov, prípadne sa rozlepia spoje pri zadnom čele, tzv. zrkadle. (Pre mňa nepredstaviteľná situácia niekde na rieke alebo priehrade!)

Pevné člny
V neprospech pevných člnov hovorí najmä potreba priestoru na ich uskladnenie a aj samotná preprava si vyžaduje skoro vždy prívesný vozík. Pri menších člnoch je možná preprava na streche automobilu.
Najvhodnejší, najodolnejší a najekonomickejší materiál pre stavbu člnov je laminát zo sklených vlákien a polyesterových živíc.  Takýto materiál nám garantuje dlhú životnosť, značnú pevnosť a takmer bezúdržbovú prevádzku (o údržbe viac v ďalšom článku).
Ďalšie vlastnosti pevných člnov sa odvíjajú od tvaru trupu, pevnosti konštrukcie a kvality vypracovania materiálu. Pevnosť materiálu je ovplyvnená konštrukciou, buď ide o jednoplášťovú alebo dvojplášťovú konštrukciu.
Jednoplášťové člny sú vyrobené z hrubšieho materiálu. Ich výhodou je ľahká opraviteľnosť v prípade poškodenia.
Všeobecnou výhodou pevných člnov je ich vnútorný priestor pri menších vonkajších rozmeroch a to najmä v porovnaní s nafukovacími člnmi.
Zhrnutie:
obrazok_porovnanie